Občanské právo

Zahrnuje kompletní právní poradenství ve věcech občanského práva.  Především sepisování a korekce veškerých typů smluv (kupní, darovací, smlouvy o dílo, převody nemovitostí…), včetně ověření pravosti podpisů na smlouvách. Zastoupení ve sporech o vymáhání pohledávek jak mimosoudní, tak soudní cestou, včetně podání návrhů na nařízení exekuce, zastoupení v exekučním řízení.

Poskytuji:

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY V OBČANSKOPRÁVNÍCH SPORECH

PRÁVNÍ ROZBORY A STANOVISKA

PŘÍPRAVA A ÚPRAVA SMLUV

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

PRÁVNÍ VZTAHY K NEMOVITOSTEM

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ

ZASTUPOVÁNÍ V DĚDICKÝCH ŘÍZENÍCH

Kompletní audit a implementace GDPR

Potřebujete poradit? Napište mi!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search