ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Advokátní kancelář JUDr. Michaely Švecové poskytuje profesionální právní služby a právní pomoc se zaměřením na občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, pracovní právo. Součástí poskytnutých právních služeb je zastupování před soudy, právní poradenství, právní rozbory. Soustředíme se především na maximálně efektivní prosazení zájmů klienta, přihlížející vždy k jeho osobním potřebám v souladu s úsporně vynaloženými náklady ze strany klienta. Naše priority jsou vysoká kvalita, profesionálnost, spolehlivost, odbornost a rychlost poskytovaných právních služeb. Odbornost a kvalitu služeb zakládáme na důkladné analýze každého případu, na individuálním přístupu ke klientovi a především na perfektních znalostech platného práva a soudní judikatury. Abychom dosáhli co možná nejlepších výsledků a osobitého přístupu ke každému klientovi, udržuje naše advokátní kancelář trvalou spolupráci s dalšími ověřenými advokátními a notářskými kancelářemi.

dm_08632-edit-copy

JUDr. Michaela Švecová

Vystudovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium zakončila v roce 2008 obhajobou diplomové práce na téma: DÍTĚ A ROZVOD RODIČŮ – PSYCHOLOGICKÉ A PRÁVNÍ PROBLÉMY. V roce 2015 rovněž úspěšně ukončila obhajobou rigorózní práce na téma: ROZVOD A PROBLEMATIKA ÚPRAVY STYKU DÍTĚTE S RODIČEM rigorózní řízení na Právnické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, kde získala titul doktorka práv.

Advokacii se věnovala již při studiu, po promoci nastoupila do advokátní kanceláře v Brně, se kterou udržuje trvalou spolupráci. V této kanceláři 4,5 roku pod vedením zkušeného advokáta vykonávala praxi na pozici advokátní koncipientky, kterou ukončila v roce 2013 složením advokátních zkoušek. Zde nadále působila – již jako advokátka – do roku 2014. Od roku 2017 je samostatnou advokátkou působící v Brně.

JUDr. Švecová je také řádnou členkou Unie rodinných advokátů.

Máte zájem o Právní služby? Napište mi!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search